Noodplan voor uw bedrijf

Noodplan voor uw bedrijf
(LEVENSTESTAMENT)

Gelukkig bent u gezond van lijf en leden. Maar mocht u iets overkomen, kan iemand dan uw bedrijf voortzetten? Dat kan zeker als u een volmacht hebt opgesteld en onmisbare bedrijfskennis hebt (laten) vastleggen. U wilt daar natuurlijk liever niet aan denken, maar het kan gebeuren dat u door een ernstig ongeval of een herseninfarct (tijdelijk) uitgeschakeld raakt. U denkt misschien dat uw partner dan automatisch belangrijke financiële beslissingen kan nemen, maar dat is niet zomaar het geval. Ook niet wat het beheer van uw vermogen betreft.

Volmacht

Als er géén officieel volmacht is, is voor de Nederlandse wet de echtgenote, echtgenoot of partner niet automatisch bevoegd om zaken van de andere echtgenoot of partner te verkopen. Hij of zij kan mogelijk wel beheren maar niet beschikken. Dat betekent bijvoorbeeld dat voor de verkoop van onroerende zaken of voor het doen van schenkingen, vooraf toestemming van de kantonrechter nodig is. We kunnen ons voorstellen dat u die bemoeienis liever niet heeft.

Leg onmisbare kennis vast

Als eigenaar van uw bedrijf bent u waarschijnlijk degene die van het hele reilen en zeilen binnen het bedrijf volledig op de hoogte is. U weet wat er gedaan moet worden om het bedrijf financieel overeind te houden. Welke relaties belangrijk zijn, welke klanten speciale aandacht verdienen en welke leveranciers tegen de beste prijs-kwaliteitverhouding leveren. Maar wie kan het bedrijf voortzetten met deze kennis als u dat niet meer kunt? In een noodplan kunt u dit soort kennis vastleggen én updaten. Dat is van belang voor uw personeel, uw partner of een andere nauw betrokkene. Daar horen ook heel praktische zaken bij zoals de manier waarop documenten in het archief en op de computer geordend zijn. Of de plek waar wachtwoorden en contracten te vinden zijn.

Hoe werkt het opstellen van een noodplan in de praktijk?

Het opstellen van een noodplan is per situatie verschillend. Het is afhankelijk van uw leeftijd en persoonlijke en financiële omstandigheden. In een persoonlijk gesprek op ons kantoor kunnen wij samen met u kijken naar uw prioriteiten, mogelijke oplossingen en naar maatregelen om het bedrijf financieel overeind te houden.

Advies

Een volmacht opstellen en kennis vastleggen is een voorwaarde voor effectieve voortzetting van uw bedrijf als u zelf onverwacht (tijdelijk) uw bedrijf niet meer kunt runnen. En het biedt een garantie dat er met uw vermogen wordt omgegaan zoals u dat wilt. Een hele geruststelling voor onze klanten met een eigen bedrijf, vinden wij. Kom daarom gerust eens langs of maak een afspraak voor een adviesgesprek.